Yves Leterme

Yves Leterme werd geboren op 6 oktober 1960

Hij leidde twee regeringen van 2008 tot 2011

Politieke partij: CD&V

Studies

Rechten en Politieke Wetenschappen

Loopbaan

1985
Parlementair medewerker van CVP-volksvertegenwoordiger Paul Breyne en op het kabinet van Vlaams minister Paul Deprez

1987-1989
Werkzaam bij het Rekenhof 

1989
Adjunct-nationaal secretaris van de CVP

1991
Nationaal CVP-secretaris

1992
Administrateur bij de Europese Unie

2001
CD&V-fractieleider in de Kamer

2003
Voorzitter van de CD&V

2004 
Minister-president van de Vlaamse regering

2007
Vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit, Institutionele Hervormingen en de Noordzee

2008
Eerste minister 

2009
Minister van Buitenlandse Zaken, daarna eerste minister 

2011
Adjunct-secretaris-generaal van de OESO