Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://kanselarij.belgium.be.

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Conformiteitsniveau

Deze website is gedeeltelijk conform omwille van de punten van niet-overeenstemming en de fouten die hieronder worden vermeld.

Voorbereiding van deze verklaring

Op 05.05.2021 werd een toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit bestond uit een vereenvoudigde analyse.

Niet-toegankelijke inhoud

1.    Het contrast van de datum en tijd van de nieuwsberichten en projecten is onvoldoende.
2.    Een <a>-element heeft geen href of linktekst.
3.    <img>-elementen zijn zo aangeduid dat ze door de ondersteunende technologie worden genegeerd.
4.    Het contrast van de links van de footer is onvoldoende.
5.    Het contrast van de breadcrumb (boven de footer) is onvoldoende.
6.    <button>-elementen hebben geen beschikbare naam voor de ondersteunende technologie.
7.    Er ontbreekt een "alt"-attribuut voor de afbeelding van de kaart op de "Contact"-pagina.
8.    Er ontbreekt een "alt"-attribuut voor het "Klachten"-logo op de "Contact"-pagina.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van deze site, kunt u contact opnemen met:

Dienst Online
AD Externe Communicatie
Kanselarij van de Eerste Minister
E-mail: webmaster@premier.fed.be

Indien u geen antwoord krijgt of het antwoord niet voldoet, kunt u contact opnemen met de federale ombudsman.

Verbeteringsplan

Er worden aanpassingen aangebracht om de acht problemen die zijn vastgesteld, te verhelpen.
Om de twee jaar is een herziening gepland.

Deze verklaring werd opgesteld op 07.05.2021.
De verklaring werd het laatst onderzocht op 07.05.2021.