Recent nieuws

Tijdens de verschillende vergaderingen die worden georganiseerd onder het voorzitterschap van de eerste minister stelt de Kanselarij haar expertise in talrijke domeinen ter beschikking.

Grote projecten

Groot project
De FOD Kanselarij van de Eerste Minister voert een meerjarencampagne om het imago van België te promoten.