Jaarverslag 2015

Verslag

In het jaarverslag ontdekt u de belangrijkste projecten en specifieke activiteiten van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister in 2015.