Nieuws

Unesco Logo
Nieuws
Benjamin Goes (Kanselarij van de Eerste Minister) is voorzitter van het UNESCO-comité voor de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict.