Nieuws

Twee nieuwigheden over de Federal Truck: U kunt het laatste nieuws volgen op Twitter en Facebook en als u een federale overheidsdienst bent, kan je/kunt u de praktische informatie om er gebruik van te maken nalezen in onze producten- en dienstencatalogus.
Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) heeft een prijs voor beste Belgische duurzaamheidsverslag gewonnen tijdens de 17de editie van de ‘Awards for best Belgian sustainability report 2014’. De FOD Kanselarij van de Eerste Minister en de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie kregen een eervolle vermelding voor hun opmerkelijk duurzaamheidsverslag.
website www.belgium.be
Nieuws
Het federale portaal www.belgium.be begint het nieuwe jaar met een volledig nieuwe look. Met zijn strakke lijnen en hedendaagse design is het portaal voortaan volledig “responsive”.
Nieuws
De Federal Truck doorkruist het land gedurende een jaar en ontvangt leerlingen en burgers in scholen of op pleinen.
De FOD Volksgezondheid heeft 8 videofilmpjes gemaakt, die elk één van de acht patiëntenrechten illustreren. Die filmpjes worden verspreid aan partners binnen de gezondheidszorg.
Unesco Logo
Nieuws
Benjamin Goes (Kanselarij van de Eerste Minister) is voorzitter van het UNESCO-comité voor de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict.