Nieuws

In de eerste helft van 2024 zal ons land het EU-voorzitterschap bekleden. Om dat in goede banen te leiden, is de federale overheid op zoek naar tal van nieuwe tijdelijke medewerkers. Ook de FOD Kanselarij van de Eerste Minister zal versterking nodig hebben. Daarom staat er nu een generieke selectieprocedure voor master- en bachelorprofielen open voor iedereen.
Nieuws
Op dinsdag 19 april organiseerde de Algemene Directie Externe Communicatie van de Kanselarij de Thalassa Top in Gent, waar de Belgische en de Nederlandse regering met elkaar overlegden.
Op donderdag 24 maart 2022 kwamen de staatshoofden en regeringsleiders van de landen van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) samen in het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Deze top, die werd voorgezeten door secretaris-generaal Jens Stoltenberg, werd bijeengeroepen in het kader van de huidige crisis in Oekraïne.
Tijdens de verschillende vergaderingen die worden georganiseerd onder het voorzitterschap van de eerste minister stelt de Kanselarij haar expertise in talrijke domeinen ter beschikking.