North Sea Summit

Nieuws

Afgelopen maandag 24 april vond in Oostende de 2de editie van de "North Sea Summit" plaats. Eerste minister Alexander De Croo en minister van Energie Tinne Van der Straeten onmoetten er staatshoofden, regeringsleiders en ministers van Energie van Denemarken, Duitsland, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Ierland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, evenals de voorzitter van de Europese Commissie. De ambitie om van de Noordzee de nieuwe “groene energiecentrale van Europa” te maken door nauwer samen te werken inzake energiezekerheid en -onafhankelijkheid, hernieuwbare energie en de groene transitie werd er bevestigd door de ondertekening van de “Ostend declaration”.

Achter de schermen waren de medewerkers van de Kanselarij wekenlang bezig met een intensieve voorbereiding in nauwe samenwerking met de beleidscel van de Eerste Minister, de FOD Buitenlandse Zaken, de FOD Economie, de DG Scheepvaart van de FOD Mobiliteit, de FOD Volksgezondheid, het Nationaal Crisiscentrum, de Politie, de Haven en de stad Oostende. Er waren een tiental overheidsopdrachten toe te kennen, een belangrijk technisch opzet uit te werken, meer dan 250 journalisten te begeleiden, een nauwkeurig protocol te volgen, maaltijden te verstrekken, honderden badges te verdelen, en ten slotte werden er uiteraard ook strikte veiligheidsmaatregelen getroffen. Onze medewerkers staken de handen uit de mouwen om van deze top een succes te maken en België de kans te geven internationaal te schitteren.