22 maart: bezinningsmoment als eerbetoon aan de slachtoffers van terreurdaden

Nieuws

Ter gelegenheid van de zesde verjaardag van de aanslagen van 22 maart 2016 vond op dinsdag 22 maart 2022 een bezinningsmoment plaats om hulde te brengen aan alle slachtoffers van terreurdaden in België en aan alle Belgische slachtoffers van terreurdaden in het buitenland.

De sobere plechtigheid, die om 10.30 uur plaatsvond bij het monument voor de slachtoffers van terreurdaden in de Wetstraat in Brussel, werd georganiseerd en gecoördineerd door de AD Externe Communicatie van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister met de steun van de cel Protocol. Naast de slachtoffers en hun naasten waren ook de eerste minister, de bestuurders van Brussels Airport en de MIVB en vertegenwoordigers van de slachtofferverenigingen Life4Brussels en V-Europe aanwezig.

Eerst werden de 49 namen van de slachtoffers van terreurdaden in België en van de Belgische slachtoffers van terreurdaden in het buitenland voorgelezen. Daarna werden bloemkransen neergelegd aan het monument, gevolgd door een minuut stilte. De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen zorgde voor de muzikale omlijsting tijdens de plechtigheid.

Nadien hadden de slachtoffers en hun naasten de gelegenheid om de interventie- en hulpdiensten te ontmoeten.