Unesco Logo

Unesco

Nieuws

Benjamin Goes (Kanselarij van de Eerste Minister) is voorzitter van het UNESCO-comité voor de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict.

Op woensdag 18 december 2013 heeft het Intergouvernementeel Comité inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict, Benjamin Goes unaniem herkozen als Voorzitter voor een termijn van één jaar.

Hij zal daarmee zijn tweede en laatste mandaat als hoofd van het Comité vervullen en trachten een aantal uitdagingen aan te gaan: de ontwikkeling van synergiën op diverse niveaus (o.a. met het Werelderfgoedcomité), de concretisering van maatregelen die het Comité de mogelijkheid biedt onroerende goederen (andere dan deze op de Werelderfgoedlijst) voor te stellen op de lijst van goederen onder versterkte bescherming, aanmoediging van bekrachtigingen van het Tweede Protocol van 1999 bij het Verdrag van Den Haag van 1954 inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict, de creatie van een specifiek onderscheidend embleem voor culturele goederen die onder versterkte bescherming staan en tevens de ontwikkeling van een globaal actieplan in geval van gewapende conflicten.

Dit Voorzitterschap zal des te meer doorslaggevend zijn, gezien 2014 een emblematisch jaar wordt met de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog (2014-18), en vooral omwille van de 60ste verjaardag van de Conventie van Den Haag van 1954 en de 15e verjaardag van het Tweede Protocol van 1999 bij de Conventie van Den Haag.