Federal Truck

Nieuws

De Federal Truck doorkruist het land gedurende een jaar en ontvangt leerlingen en burgers in scholen of op pleinen.

In de truck kunnen bezoekers op een interactieve manier bijleren over een aantal actuele thema’s die ons allen aanbelangen, zoals orgaandonatie of klimaatopwarming.

In het kader van haar taak op het vlak van de ondersteuning van de communicatie van de federale overheidsdiensten heeft de algemene directie Externe Communicatie van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister bijgedragen tot de verwezenlijking van dit project.