Sophie Wilmès

Sophie Wilmès werd geboren op 15 januari 1975.

Eerste minister sedert oktober 2019.

Politieke partij: MR

Studies

Toegepaste Communicatie - Reclame en Marketing aan het IHECS

Loopbaan

2000-2005
Voorzitter van de vzw Ukkelse Dienst van de Jeugd

2000-2005
Gemeenteraadslid in Ukkel

2007-2013
Lid van de Raad van Bestuur van IWVB

2007-2015
Eerste Schepen van Sint-Genesius-Rode

2007
Politieraadslid van de politiezone Rode-Linkebeek-Drogenbos

2009-2013
Voorzitter Mouvement réformateur (MR) in Sint-Genesius-Rode

2013-2014
Lid van de Raad van Bestuur van Finilek

2013-2014
Voorzitter UF-groep bij de provincieraad van Vlaams Brabant

2013
Voorzitter MR van de Brusselse Periferie

2014-2015
Volksvertegenwoordiger

2015-2019
Minister van Begroting en Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid

2019
Eerste minister